Egyből három

Bede Fazekas Anna:

EGYBŐL HÁROM

A szereplők nem csak egy karaktert játszanak, zenélnek, táncolnak, báboznak, épp

amit megkíván a cselekmény. De legfőképp, amitől jól érzik magukat. A nézőket be lehet

vonni a játékba, akár díszletnek használni, pl. ha el akar bújni valaki, minél több impulzus

éri őket, annál fontosabb részévé válnak a cselekménynek.

SZEREPLŐK

Fulvia, mesélő

Pietra, mesélő

Caprice, játékmester, bábos

Volante a grófnő

Valentina a húga

Francesca a szobalánya

Simona, konyhalány

Damianó a gróf

Piero a szolgája

Mita, komorna

Leola, komorna

Donetta, komorna

Fabia, a jósnő

Nicoló a kertész

Miléna , a gróf lánya

Elda, a gróf lánya 

Concetta

Salvó, piperkőc

Terra

A játszók és a nézők az aulában gyülekeznek, ha a játszóknak van kedve, már zenélhetnek

is. Ezt a gyerekek megírhatják, az adott hangszerekre. Egyszerű recitativo, amivel elkezdődik a

játék. Az előadás folyamán széles gesztusokat, mozgásokat kísérheti ütős hangszer, triangulum,

„szinkronizálással” segíthetjük a karaktereket, pl., ha álruhában vannak. Az új helyszínre való

átjutást kikiáltók, zene kísérheti. Nem a megírt történet a fontos, hanem az ebből fakadó

helyzetkomikum, helyzetgyakorlat, amit kitalálhatnak a szereplők a játszótársakkal a tábor ideje

alatt. Ha szükséges díszletjelzés, azt drapériákkal, a gyerekek által megformált tárgyakkal, pl. szék,

fa, szökőkút jelezhetik. A kiosztott feladatokon is lehet értelemszerűen változtatni, főleg ha az

érdekesebb, viccesebb a leírtnál. Ugyan így a szövegben is bármilyen változtatás eszközölhető.

A bevezető verset lehet egy valakinek mondani vagy énekelni, de ha többen, akár

soronként éneklik, az még jobb. Vagy együtt az egészet, lehetnek szólamok is.

Mindenki Amit most itt láttok –halltok,

pont így történt az eset.

Akit érdekel figyeljen,

akit nem, az elmehet.

Szolgák – úrnők, urak – szolgák,

rang nem jár mindig ésszel,

példánk mutatja is rögtön

hasad fogod, kifekszel.

És a végén egy tanulság

mindenképpen vonható,

társulatunk tehetsége,

semmihez sem fogható.

Caprice         Kezdődjék hát, nagy tapsot! Kérem mind a szereplőket, ez

pedig a tenyészkörzet.

Elda, Miléna, Pietra          Mi van? Micsoda? Tenyészkörzet?

Caprice         Hát, nem. Csak olyan jó szó! És rímmel.

Tenyészkörzet..Mondjátok! Íz-

lelgessétek! Csócsáljátok! Tenyészkörzet. / nézőkkel is/

Te- nyész- kör- zet! Te –nyész – kör –zet!

Terra             A jó édesanyáddal szórakozz! / lehet egy kis fenéken

billentés, megkergeti Capricét/

Caprice         / futtában a nézők között/Nem érti a tréfát!

Fulvia            Íme, a grófné és komornái. Volantét leginkább a gróf

hóbortja bosszantja, ki nem állja a vadászatot. Fácán

ebédre, vacsorára, sörétből jut mindenki tányérjára.

Megjelenik Volante, három komornájával. Mita, Leola, Donetta. Jó széles mozdulatokkal. Az

egyik fésüli, a másik púderozza az arcát, harmadik legyezi, mindeközben Volante fel –le járkál

idegesen. Ketten a játszók közül ablakot formálnak a kezükkel, a grófné ezen tekint ki. Egy- egy

„ah” hangot hallat, a komornák erre „jajj, jajj”- al válaszolnak, ebből csinálhatnak egy kis

kánont, amibe időnként egy madárfütty is behallatszik. Caprice gondoskodik a hangokról,

hanghatásokról.

Fulvia            De van más is, mitől dúlt e del nő. Itt a húga, a retten-

tő, kinek éles nyelve fájó sebet ejt a férfi elmén, s a férfi

elmén. Ki kéne házasítania, de nem termett még oly dalia,

ki tűrné a kritikát, az élcet, így a legtöbb lelécelt.

Ezalatt megjelenik Valentina, húzza maga után Fabiát, a jósnőt, akinek nem akaródzik vele menni.

Volante         Mi az? Miért törsz rám kora reggel?

Valentina      Ezt találtam a kertben. Itt ólálkodott ablakod alatt.

Fabia             Nadszága! Küldött értem, jöttem. Nézzem a kisz tenyerét!

Fabia látja a jövőt. Mutassza cak.

Mindenki a jósnő köré gyűlik, látjuk, ahogy Volante kezét Valentina eltolja és a magáét

nyújtja Fabiának.

Fabia             Á! Látom! Harag, büntetész, de minden jóra fordul….

mikor azs egyből három lesz.

Volante         Mit zagyválsz?

Valentina      Minden szavad, mint a szamárbőgés oly bölcs. És mikor lesz

az egyből három? Egyből? Vagy egy –ből három, s máris

mínusszal zár az egyenleg?

A kép kimerevedik, Pietra beszél, a nézőket átfordítja a másik oldalra, ez lehet abszolút

improvizáció, de meg is írhatjuk. Damianó áll, mintha puskát fogna a kezében és agyaggalambok

helyett papírtányérokra céloz, amiket Pieró dob fel. Hangokat lehet alájátszani.

A jelenet közben a másik jelenet szereplői kimennek a játéktérből.

Damianó      Hadd halljam még egyszer.

Pieró              47

Damianó      Hangosabban.

Pieró              47! / félre, a közönségnek/ Hogy égnél el a máglyán!

Damianó      Mit dünnyögsz?

Pieró              Vesszen minden fácán!

Damianó      Jól beszélsz.

Pieró              Gyomrom tanított.

Beszalad Miléna, Elda, puszit adnak Damianónak. A kép kimerevedik.

Pietra            Íme a gróf. Nem tudni együgyűsége vagy puskája veszé-

lyesebb. Szolgája, Pieró. És a jövő fényes nemzedéke,

Damianó két szemefénye.

Damianó      Énekeljetek szépen papának!

Miléna és Elda énekelnek és táncolnak. Ezt kitaláljuk a próbákon. A dal végén Francesca próbál

utat törni a nézők között. Pierót keresi. Caprice zenél vagy ő a ritmus.

Francesca     Elnézést, bocsánat! Szabad? Pieró!….Merre vagy? Pieró!

Itt átalakulhatna piaccá a tér a nézőkkel együtt, Nicoló, Concetta, Pietra kosarakból kínálhat-

nának almát, igazit esetleg. licitálhatnak egymásra, kié szebb, érettebb, mosolygósabb. Ez is lehet

improvizáció. Ha valaki tud zsonglőrködni, labdákat dobálhat. Francesca és Pieró megtalálják

egymást a tömegben.

Pieró              /befogja Francesca szemét / Na, ki vagyok, csibém?

Francesca     Ó, ezt a szép, nagy, puha ….orrot felismerem! Te csak

Salvó lehetsz, kedvesem!

Pieró              Micsoda?

Francesca     Csak tréfálok. Menjünk egy csöndesebb helyre. A

grófnő….egész nap könnyeit nyelte. Segíts megtudnom,

mi lelte.

Ezzel kiszaladnak a játszó térből. Közben megjelennek a zenészek, Mita, Leola, Terra és a

mesélők szövege alatt és a helyszínváltozás közben kis dallamot játszanak, kísérik a nézőket, ki a

belső udvarra. Közben…

Pietra            Haladjunk, jöjjenek, új helyszíne lesz a jelenetnek. Á, itt

van Simona. Hova rohansz, te lány? Nem tudod, hogy ven

dégek vannak?

Simona         Má, hogyne tudnám. Hajnal óta nyaggat asszonyom. Kész

lázálom! Jött-e a halas, hozták a bort? Letöröltem a port? A kertbe futok, ződségér. Inkább a körmömmel kaparom ki a répát, mint 47 fácán egy tálcán…

Ezalatt kiérnek az udvarra. Fulvia, Pietra elrendezik a nézőket, hogy mindenki jól lásson.

Ha meg lehet csinálni, kellene két színész, akik szobrot formálnak az udvaron, emelve

a látványt. Lehet vizet köpő szökőkút is, csak bírjuk fantáziával. A jelenet végén majd teljesen

civilben kimennek a nézőkkel. Pici játék annak, aki észreveszi. A zenészek

abbahagyják a muzsikát. Az egyik asztalnál Salvó, újságot olvas, néha körbe- körbe néz,

mintha várna valakit. Simona elszalad mellette. Feltekint.

Simona         Nicoló! Nicoló! A répáér gyöttem, meg zellerér. Nicoló!

/leszalad a pincelépcsőn/

Salvó ismét az újságba feledkezik. Nicoló vagy egy bokor mögül bújik elő, vagy lemászik a létrán.

Meglátjuk, mit ad a tér és a biztonság. Megáll Salvó előtt, azt hiszi ő szólongatta.

Nicoló            Itt vagyok.

Salvó             Én is.

Nicoló            Tessék.

Salvó             Mit?

Nicoló            Amit akar.

Salvó             Hát kérem, hozzon egy chateaubriand –t, közepesen át-

sütve.

Nicoló            Én kertész vagyok.

Salvó             De én nem vagyok vegetáriánus.

Nicoló            Akkor miért hívott?

Salvó             Nem hívtam.

Nicoló            Tisztán hallottam, Nicoló, Nicoló….

Concetta jön, Caprice „kiüti a lépéseit, vagy más hangokat is adhat.

Concetta       Nicoló! Tünj el innen! Miért zavarod Salvó urat az

olvasásban? Na! Hess, hess, hess!

Nicoló elmegy. Concetta leül Salvó asztalához. Fulvia és Pietra, akik a közönség soraiban álltak,

most megszólalnak.

Pietra            Fulvia! Ki ez a nő, aki Salvó a piperkőc asztalához ült?

Fulvia            Concetta. A grófnő régi barátnéja. Nincs oly téma, melyhez

szólni ne tudna, ismer mindenkit és mindenki titkát. Ha

híreket akarsz, hallgasd Concettát.

Pietra            Kincset ér az ilyen ismeret. Hisz csak 300 év múlva lesz

internet. Szóval, bekapcsolnád?

Fulvia elővesz egy távirányítót és kapcsol. Concetta szinte levegő nélkül beszél.

Concetta       ….mert Damianónak már elfogyott a türelme. A grófnő

húga, a kis lepcses szájú, neveletlen, idejét nem tudni mióta,

él nővére és a gróf nyakán. Kész, vége, ha nem kell egyik

kérő sem, Damianó úgy döntött, majd ő letöri az eke szarvát,

maga adja férjhez. De úgy, hogy a pimasz megtanulja, s

térjen észhez. Mindenkiben talált hibát? Majd megbecsüli a

kertész kalyibát. Ott fog élni, ha oltárhoz Nicoló vezeti. Jó kis

móka….persze a grófnő kiborult, hogy ura elborult.

Könyörög, ne alázza így Valentinát. Találjon más

perspektívát. Jó, mi? Na, pá! Viszlát!

Salvó             ….az eke szarvát? …..de hisz én szeretem Valentinát! Bár

gúnyol, olcsó viccei céltáblája vagyok…..

Simona caplat végig az udvaron, a nézőkhöz fordul.

Simona         Nem látták Nicolót? / megy vissza az épületbe/ Nicoló!

Salvó             /feláll a székből/ és olyan édesen suttogja: Útállak, te pojáca!

Ő boldogságom kovácsa! /kiszalad a tömegen át/

Nicoló            Már megint ki kiabált? Önök? Mert itt, nem látok senkit!

/ az asztalok és székek felé mutat/ Most elárulom

legféltettebb titkom, jöjjenek közelebb, nehogy valaki

meghallja. / Caprice hangján ordít/ Szerelmes vagyok! Beléd

zúgtam, Leola! / ismét saját hangon/ S szíve értem dobog,

hamarosan házasok, leszünk! / befut az épületbe/

Caprice         Hamarjába’, nézzünk a grófné szobájába, menjünk. Zajt ne

csapjanak, nincs helye, csak a panasznak.

Caprice, Fulvia, Pietra átkísérik a nézőket a nézőtérre. Ott már látni a grófnét, amint egy székben

ül. Mita és Donetta 1-1 bábut tartanak a kezükben, Leola kifeszít egy darab anyagot, mintha

az lenne a képzeletbeli paraván, persze a bábozók látszanak. Ez egy kis pszichó játék. Volante kétségek között nézi.

Leola              …és te, haragos Volante mit mondasz férjurad döntésére?

Mita               Nem szólok semmit. Valentina főjön saját levében. Ennyit.

Leola              …és te, megbocsájtó Volante?

Donetta        Büntetni, mert kevély? Rátarti? Neki fontos a jó parti. Nem

ezt verték a fejébe?

Mita               Bár a fejét verték volna. Deklarálok: ennyi gúny sok!

Donetta        De egy kertész? Így megalázni! Hogy fog majd bálba járni?

Uram döntését furfanggal ütöm el……

Mita               Most már ellenszegülni is mersz? Házasságod húgodért

feláldozod?

Donetta bábuja ütni kezdi Mita bábuját.

Donetta        Elég! Fogd be a szád!

Mita               Te fogd be!

Donetta        Nem, te!

Volante         /hozzájuk vág egy párnát/ Mindenki fogja be! Hagyjátok

abba!

Leola              Asszonyom nem tetszik a dráma tárgya? Pedig az élet írta! A

keserű élet! / a nézőkhöz/ Én veszítem szerelmem. Egy pók

potrohú fácánleső és egy nagy pofájú becsmérlő miatt.

Volante         Hívd Francescát! Mita, Donetta! Ti szaladjatok Terráért!

Fulvia            De mielőtt a grófnő tervét végrehajtja, megjelenik Pieró, a

gróf szolgája.

Pieró                         fulladozva érkezik, mint aki nagyon sokat futott. Az utolsó métereket a tömegen át lassítva

is lemozoghatja, zenei kísérettel, mint a maraton futó a cél előtt.

Pieró              Madamma! Végleges uram szándéka. Esküvő lesz még ma

éjszaka! Parancsa, hozd húgod éjfélre a lugasba.

Francesca és Terra lépnek be.

Volante         Ó, Francesca, segíts! Csak furfang menthet meg szerelmest,s

szerelmét.

Pietra            Töprengtek, tipródtak, ötletek röpködtek. Ezt megtartották,

azt elvetették. Hívták a jó szerencsét…..

Ezalatt, vagy felváltva a szöveggel látjuk Volantét, Francescát és Pierót, Terrát ahogy fel-alá járkálnak,

megállnak, összedugják a fejük, bólogatnak, aztán elkomorulnak, dolgoznak az agysejtek.

Caprice         Végül meg lett a terv, a csali csel. S hogy beválik-e? Várjuk az

éjfelet. Kövessenek.

Sötét lesz, csak a színpadon dereng nagyon halvány fény, a nézők elindulnak a színpad felé, közben

hallatszik egy kis nyikorgás, sikkantás, huhogás, fura állati zajok – nem kell sietni – . Caprice,

Fulvia és Pietra kezében lehet egy –egy zseblámpa, amivel persze a plafont pásztázzák. Ebben a

vésztjósló helyzetben szólal meg a nézők között Fabia a jósnő.

Fabia             Rágjam ki a drága sivét, tőlem megtudhatja a jövőjét!

Jósolok néhány garasér! Mutassa a tenyerét! Kinek mondjam

mi van megírva? Szíp szőke herceg, aj,de hosszú azs

életvonala!

Terra             Szabad? Elnézést mindenkitől! Gyere nagymama, most nem

kell a jósda. Itt eldőlt a szerelmesek sorsa.

Lassan mindenki felér a színpadra, Fulvia, Caprice, Pietra segítenek a nézőknek elhelyezkedni.

A színpadon már ott áll, mint esketési ceremónia mester a gróf, mellette Volante és sorban az

összes szereplő.

Ha a nézők nagyon sokan vannak, akkor lent maradnak a nézőtéren. Ez szintén improvizációs

lehetőség. Miléna, Elde, Concetta, mint koszorúslányok és mint kórus. 3 fátyolos lány vonul be

és három álarcos fiú. Nem látni az arcukat. A fátylakat Mita, Donetta és Terra fogja. Ezalatt szép

ének hallatszik, Mita, ha fuvolázik, majd kitaláljuk, ki fogja a fátylat helyette.

Damianó meglepetten néz Volantéra, nem érti hogy lett egy esküvőből három!

Damianó                  Ez mit jelentsen? Esküvőből egyet terveztem.

Volante                     Drága uram! Mit számít! Végtelen jóságod kegyet

gyakorolhat ma éjszaka. Add áldásod három nászra!

Emlékezz, mily szaporán vágytunk mi is erre, kiéhezve.

Damianó                  Nos, kívánságod szerint, legyen. Lépjen elő a három pár.

Valentina!

Valentina      Jelen!

Damianó      Nicoló!

Nicoló            Jelen!

Damianó      S ki a másik négy idegen?

Volante         Azt kérték,most még titok legyen.

Damianó      Nem látom át, ki –kinek a párja, találjátok meg egymást,

kezdjük a szertartást. Az arák akarják hites…

Valentina, Leola, Francesca egyszerre           Akarják!

Damianó      A vőlegények szintúgy?

Salvó, Nicoló, Pieró egyszerre                          Ugyanúgy!

Damianó      a nézők felé fordul Nos, ha valakinek kifogása van e frigy- ek

ellen, most szóljon, vagy hallgasson. / nézőkhöz/ Nos?

Senki?…Várok….

Terra             Gróf úr! Siessen! A fővadász üzeni, épp kezdődik a fácán

dürgés. Tele madárral a cserjés.

Damianó      Nem várok. Rám ruházott hatalmamnál…bla, bla, bla,

házastársak vagytok. Maszkok, fátylak hulljatok, most már

én is kíváncsi vagyok!

Mindenki leveszi azt, ami az arcát eltakarta, ott áll Leola, Nicolóval, Valentina Salvóval és Francesca

Pieróval. Grófné szélesen mosolyog, Damianó értetlenül néz az egybegyűltekre, aztán a grófnéra.

Fabia             Tínyleg jós vagyok! Megmondtam! Így less egyből három! Est

én tuttam előre! Nem tuttam? Húgockája kételkedet!

/nézőkhöz, kiesve a szerepéből/ Előadás után 30%

kedvezmény jár a tenyérjóslásért.

Fulvia            Egy szép befejezés kéne.

Miléna           Ha mi árnyak nem tetszettünk, ne lássatok hibát bennünk;

Elda                gondoljátok: merő álom, ami zajlott-e deszkákon.

Concetta       Ezt a semmi játékot, mely csak szendergést adott,

Mita               tőlünk zokon ne vegyétek: jóvátehető e vétek.

Donetta        ha most nem is voltunk nagyok, ígérem: ha nem fütyültök

Simona         máskor jobbak leszünk. Kis csapatunk gondol rátok,

Mindenki      Tapsoljatok jó barátok!

Mindenki fent van a színpadon a jelenet okán, meghajolnak a szereplők, az odakészített

hangszerekkel kezdődik a zene, ha akarunk írhatunk hozzá dalszöveget, valami kis egyszerűt

és elindulnak a szereplők kifelé.

vége