Drámapedagógiai Nevelést Segítő Alapítványunk fő gondolatisága a színház köré fonódik, a színházat értő, elemző, élvező felnőtteket szeretnénk tanítványainkból nevelni. Olyan embereket, akik az élő varázslatot érzik, és elsajátítják: a színház, nevel, szórakoztat, és számtalan mintát ad: Anyanyelvünk szeretetét, a szép beszédet, a kifejező mozgást, a játék varázsát, a látványt, a katarzist.

Alapító Okiratunk céljai hitelesek és megvalósíthatóak. Iskolánkban a gyerekek elsajátítják a kommunikáció és a művészi kifejezés eszközeit és a viselkedéskultúra szabályait.